Kontakt

E-post:    info@fyrklang.com

Telefon    Ordförande Maria Hybinette, 070-6686263

Adress:    Kören Fyrklang, c/o Mona Christensen, Södervägen 34, 183 69 Täby

Plusgiro:  491 51 96-2

Org nr:     816000-6030