Kontakt

E-post:     evamaryhelena.lennholm@gmail.com

Telefon    Ordförande Helena Lennholm, 070-6086534

Adress:    Kören Fyrklang, c/o Mona Christensen, Södervägen 34, 183 69 Täby

Plusgiro:  491 51 96-2

Org nr:     816000-6030