Dokument och information

Kalendarium

Saxat från Marias utskick:

Alla körövningar under resten av vårterminen 2020 är inställda pga . Förhoppningsvis kan vi ha en avslutning med körövningar och picnic den 7/6 från kl 15. Ytterligare info/inbjudan till denna dag kommer senare när vi vet mera.

Efter sommaren är planen att vi ska börja våra körövningar den 25/8 och förhoppningsvis kan de sedan fortsätta som vanligt. Vi har ännu inte planerat så mycket inför höstens resa till Växjö (det känns lite konstigt att boka tågbiljetter nu i all Covid-19 röra) men vi håller kontakten med Dorothea. Lite närmare sommaren kommer jag att skicka ut en fråga om hur många som fortsatt är intresserade av att åka dit.

Hoppas att Covid stormen snart bedarrar. Håll ut go vänner
Hälsningar
Maria

Vem gör vad i kören?
Styrelse:
Ordförande Maria Hybbinette
Vice ordförande Birgitta Forsén
Sekreterare Inger Callemo
Kassör Mona Christensen
Ledamot Eva Eriksson Block
Suppleant Pia Carlström-Nordlander
Suppleant Karin Wilsby-Öster

Övriga funktionärer Det finns utrymme för fler funktionärer i flera av grupperna! Hör av dig om du är intresserad!


Notfiskaler: Kristina Von Unge och Helena Lennholm (suppleant)

Festkommitté: Birgitta Forsén och Brita Kopp

Klädkommitté: Barbro Andersson, Mona Carlström och Lars Hallström

Revisorer: Margus Aule och Håkan Nilsson (suppleant)

Hemsidesansvariga: Lena Blomberg och Bengt Rundqvist

Valberedning: Peter Gooding (sk), Elisabeth Nelson och Lena Blomberg

Programgruppen: Maria Hybinette, Birgitta Forsén, Kerstin Alex Lindström, Kristina von Unge, Lena Blomberg